Szövegszerkesztés - A bekezdés

A szövegszerkesztés tulajdonságai, jellemzői, fajtái, verziói

A hagyományos írógéppel végzett munka nehézségei és a számítógéppel végzett szövegszerkesztés és dokumentálás előnyei indokolják a szöveges anyagok számítógéppel segített feldolgozását.
Általában a szöveget először csak nyersen begépeljük, ezután a kívánalmaknak megfelelően formázzuk, majd kimentjük és kinyomtatjuk. A szövegszerkesztő programok kezelésénél arra törekedjünk, hogy a képernyőn látható ablak főbb elemeinek jelentését és azok használatát jól ismerjük. Csak a legszükségesebb billentyűzetkombinációkat tanuljuk meg. A képernyőn való egyre gyorsabb eligazodás a legfontosabb. Ha ezt megtanuljuk, akkor egy újabb szövegszerkesztővel is hasonló színvonalon tudunk dolgozni.
Konkrét példaként a Windows alatt futó Word szövegszerkesztő program szolgáltatásait és kezelését vizsgáljuk meg. E szövegszerkesztő alkalmazása igen elterjedt a világon, ezért is választottuk.
A Word a szövegszerkesztők többségéhez ha­sonlóan szintén bekezdés-orientált. Ez azt jelenti, hogy a tevékenységek egy része teljes bekezdésre vonatkozó művelet. Bekezdés alatt azon tartalmilag és formailag összefüggő szövegrészt értjük, amelyen belül teljesen mindegy az, hogy hová esik
a sor vége. A bekezdés végét követően minden esetben új sornak kell kezdődnie, tehát a következő
bekezdés nem folytatódhat az előzővel azonos sor ban. A bekezdések ennek megfelelően úgymond
Entertől Enterig tartanak, ami annyit jelent, hogy mind a bekezdés előtt, mind utána sorváltó Enter
karakternek kell állnia. A bekezdésen belül viszont nincs sorváltó Enter, csak a bekezdés legvégén, így a sorok módosítása esetén folyamatosan változhatnak a sortörések pozíciója is.
A legelső használat során célszerű, ha gyakorlásképpen azt nézzük meg, hogy a gép mily módon töri meg automatikusan a sorokat. Folyamatos gépelés esetén tapasztaljuk, hogy a sor végénél gépeléskor az utolsó szó átkerül a következő sorba.
Több soros szöveg esetén, ha valamely sorból ki törjünk szöveget, tapasztalhatjuk, hogy a mögötte
lévő sorból fogja pótolni a gép a karaktereket. Igen gyakori hiba, hogy folyamatos szöveg esetén is sokan a sorok végén megnyomják az Entert, hogy folytathassák a gépelést a következő sorban.
Ez a szintén írógépes hagyomány igen rossz szokás, hiszen a számítógép automatikusan vált sort,
ha az adott sorba több karakter már nem fér.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Billentyűzet

Számítástechnika konyhanyelven 1.